Δρ. Χρήστος Κόρκας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2013)
  • Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στον Τομέα του Προσαρμοστικού Ελέγχου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2017)

Ο Χρήστος Κόρκας έλαβε το δίπλωμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη το 2013. Από το ίδιο ίδρυμα έλαβε και το Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης το 2017 στον τομέα της αυτομάτου ελέγχου και της βελτιστοποίησής συστημάτων και κόμβων, ευφυών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εμπλακεί σε αρκετά EU FP7, H2020 και εθνικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται κυρίως στον χώρο της ενισχυτικής μάθησης, ευφυή συστήματα, προσαρμοστικός έλεγχος και smart-grids.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (23)

  • D. Vamvakas, P. Michailidis, C. Korkas, E. Kosmatopoulos, "Review and Evaluation of Reinforcement Learning Frameworks on Smart Grid Applications.", Energies. 2023; 16(14):5326. https://doi.org/10.3390/en16145326
  • C. Korkas, M. Terzopoulos, C. Tsaknakis, E. Kosmatopoulos, "Nearly optimal demand side management for energy, thermal, EV and storage loads: An Approximate Dynamic Programming approach for smarter buildings.", Energy and Buildings, 255, 111676. (2022).
  • I. Michailidis, A. Kapoutsis, C. Korkas, P. Michailidis, "Embedding autonomy in large-scale IoT ecosystems using CAO and L4G-CAO.", Discov Internet Things 1, 8 (2021). https://doi.org/10.1007/s43926-021-00003-w
  • R. Marin-Perez, I. Michailidis, D. Garcia-Carrillo, C. Korkas, E. Kosmatopoulos, A. Skarmeta, "PLUG-N-HARVEST Architecture for Secure and Intelligent Management of Near-Zero Energy Buildings.", Sensors 2019, 19, 843. https://doi.org/10.3390/s19040843
  • I. Michailidis, T. Schild, R. Sangi, P. Michailidis, C. Korkas, J. Fütterer, D. Müller, E. Kosmatopoulos, "Energy-efficient HVAC management using cooperative, self-trained, control agents: A real-life German building case study", Applied Energy, Volume 211, 2018, Pages 113-125, ISSN 0306-2619. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.046
Επικοινωνία
Δρ. Χρήστος Κόρκας
Κτήριο Β - Γραφείο 0.2Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 εσωτ.132
Fax: +30 2310 464164
Email: chriskorkas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο