Κος Σταύρος Κόλτσιος

Βοηθός Έρευνας

  • Διπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2019)

O Kόλτσιος Σταύρος είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ (2019). Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές του στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων στο Τμήμα διεθνών σπουδών του ΔΙΠΑΕ.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στα παρακάτω: Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Αποθήκευση Ενέργειας, Υβριδικοί σταθμοί, ΑΠΕ, Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων
Τον Φεβρουάριο του 2021 ξεκίνησε να εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) .

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • C. Kontopoulos, K. Vrakopoulos, A. Manzini, D. Ioannidis, N. Katsaros, S. Koltsios, N. Mpouzianas, V. Charalampopoulou, "Design and implementation of a novel open-source web-GIS application for a harmonized EPC documentation across Europe.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860G (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2682961
  • S. Koltsios, N. Katsaros, N. Mpouzianas, P. Klonis, G. Giannopoulos, I. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbvtė, A. Jurelionis, L. Šeduikvtė, P. Georgali, P. Fokaides, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Digital Twin application on next-generation Building Energy Performance Certification scheme.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Pafos, Cyprus, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISC255366.2022.9921821
  • S. Koltsios, P. Fokaides, P. Georgali, A. Tsolakis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbytė, A. Jurelionis, L. Seduikytė, C. Κontopoulos, C. Malavazos, C. Panteli, M. Susnik, G. Cebrat, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An enhanced framework for next-generation operational buildings energy performance certificates", International Journal of Energy Research, 46(14), pp.20079-20095, 2022. https://doi.org/10.1002/er.8517
  • L. Seduikyte, P. Georgali, C. Panteli, P. Chatzipanagiotidou, S. Koltsios, D. Ioannidis, L. Stasiulienė, P. Spūdys, D. Pupeikis, A. Jurelionis, P. Fokaides, "Next-Generation Energy Performance Certificates. What novel implementation do we need?", REHVA 14th HVAC World Congress CLIMA 2022.
  • S. Koltsios, N. Katsaros, P. Klonis, G. Giannopoulos, G. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbyte, D. Joannidis, D. Tzovaras, "A Digital Twin Application for Buildings Energy Performance Certification", IEEE ISC2 2022 conference.
Επικοινωνία
Κος Σταύρος Κόλτσιος
Κτήριο Β - Γραφείο Β12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 464160
Fax: +30 2310 464164
Email: skoltsios@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο