Κος Στυλιανός Κόκκας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 'Τεχνητή Νοημοσύνη' Α.Π.Θ

Ο Στέλιος Κόκκας είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Δεκέμβριος 2019).Το Μάρτιο του 2023 ολοκλήρωσε το ΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη” του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.
Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ από τον Ιανουάριο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2023, όπου αποτέλεσε μέλος των ομάδων Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και του εργαστηρίου Τηλεπισκόπισης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του τμήματος Γεωπονίας. Από το Ιούλιο του 2023 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Επικοινωνία
Κος Στυλιανός Κόκκας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: s.kokkas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο