Κος Κωνσταντίνος Σαλαμάνης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο Κωνσταντίνος Σαλαμάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον Ιανουάριο του 2022 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Επικοινωνία
Κος Κωνσταντίνος Σαλαμάνης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: ksal@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο