Κα Αικατερίνη Κυριακού

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2020)
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών” (2023)

Η Κατερίνα Κυριακού αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2020 και έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2023. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σχετίζονται με την Ενισχυτική Μάθηση, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Εξόρυξη Δεδομένων και τα Νευρωνικά Δίκτυα. Επιπλέον, έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έξυπνων συμβολαίων που χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί για λόγους ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας σε ένα εύρος εφαρμογών.

Επικοινωνία
Κα Αικατερίνη Κυριακού
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: +30 2421 306070
Email: katkyriakou@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/katerina-kyriakou-50a316177/

Μετάβαση στο περιεχόμενο