Κος Δημήτριος Κούτρας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Δ.Π.Θ (2016)

Ο Δημήτριος Κούτρας γεννηθήκε στην Καβάλα το 1992. Είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Δ.Π.Θ (2016). Κατα την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του έλαβε αριθμό υποτροφιών και βραβείων αριστείας. Τον Νοέμβριο του 2018, άρχισε τις σπουδές του ως Υποψήφιος Διδακτρορας στο ίδιο τμήμα, στο εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής, υπο την καθοδήγηση του Καθηγητή Ηλία Κοσματόπουλου.
Από το 2017 εργάζεται ως Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Ταυτόχρονα, απο το 2019 εργάζεται ως Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιων (ΙΠΤΗΛ) του ίδιου Κέντρου, ως μέλος της ομάδας ConvCAO.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της
Τεχνητής Νοημοσύνης, Aυτοματοποιημένη Oδήγηση, Έλεγχος Οδηγούμενος απο Δεδομένα, Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Λήψης Αποφάσεων.

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Κούτρας
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: dkoutras@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο