Δρ. Γεωργία Κούγκα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Μεταδιδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2019)
  • Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2012)
  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2010)

Η Γεωργία Κούγκα είναι μεταδιδάκτορας και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των ροών ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και τη μοντελοποίηση της εκτέλεσής τους, αλλά και τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ακόμη, έχει συμμετάσχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα και έχει προσεγγίσει θέματα που αφορούν την προεπεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία τεχνητών συμβάντων συντήρησης από μετρήσεις αισθητήρων με σκοπό την προβλεπτική συντήρηση μηχανών. Τα δημοσιευμένα ερευνητικά της αποτελέσματα μπορούν να παρέχουν μία προηγμένη γνώση στην βελτιστοποίηση της ανάλυσης δεδομένων.

Επικοινωνία
Δρ. Γεωργία Κούγκα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: kougka@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο