Δρ. Χρήστος Κουτλής

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Μαθηματικού Α.Π.Θ. (2012)
  • Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Μοντελοποίηση Α.Π.Θ. (2014)
  • Διδακτορικό στην Ανάλυση Πολυ-μεταβλητών Χρονοσειρών Α.Π.Θ. (2017)
Ο Χρήστος Κουτλής απέκτησε δίπλωμα Μαθηματικών (2012) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Στατιστική και Μοντελοποίηση (2014) ), από το Τμήμα Μαθηματικών Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ. και διδακτορικό τίτλο στην Ανάλυση Πολυ-μεταβλητών Χρονοσειρών (2017) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην ανάλυση συνδεσιμότητας πολυ-μεταβλητών δυναμικών συστημάτων, την επεξεργασία σήματος και την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης με τεχνικές μηχανικής και βαθιάς μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (14)

  • I. Sarridis, C. Koutlis, S. Papadopoulos, C. Diou, "Towards Fair Face Verification: An In-depth Analysis of Demographic Biases.", BIAS 2023 ECML/PKDD Workshop. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.10011
  • S. I. Papadopoulos, C. Koutlis, S. Papadopoulos, P. Petrantonakis, "Synthetic Misinformers: Generating and Combating Multimodal Misinformation.", In Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Multimedia AI against Disinformation (pp. 36-44). 2023, June. https://doi.org/10.1145/3592572.3592842
  • C. Koutlis, M. Schinas, S. Papadopoulos, "MemeFier: Dual-stage Modality Fusion for Image Meme Classification.", In Proceedings of the 2023 ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 586–591. https://doi.org/10.1145/3591106.3592254
  • C. Koutlis, M. Schinas, S. Papadopoulos, "MemeTector: enforcing deep focus for meme detection.", International Journal of Multimedia Information Retrieval,12. 2023. DOI: 10.1007/s13735-023-00277-6
  • S. I. Papadopoulos, C. Koutlis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "VICTOR: Visual incompatibility detection with transformers and fashion-specific contrastive pre-training", . Journal of Visual Communication and Image Representation, 103741. https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103741
Επικοινωνία
Δρ. Χρήστος Κουτλής
Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 457808
Fax: +30 2310 474128
Email: ckoutlis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο