Κος Παρασκευάς Κουκάρας

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (2017)
  • Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ, Α.Τ.Ε.Ι. (2013)

Ο Παρασκευάς Κουκάρας έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης το 2013. Το 2017 έλαβε με διάκριση το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στα Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Από το 2017 εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την Ανάλυση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Επιπλέον, από το 2019 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανικής μάθησης, οπτικοποίησης δεδομένων, πολύ-επίπεδα δίκτυα δεδομένων και εξόρυξης δεδομένων με χρήση γράφων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (12)

  • M. T. Siddique, P. Koukaras, D. Ioannidis, C. Tjortjis, "SmartBuild RecSys: A Recommendation System Based on the Smart Readiness Indicator for Energy Efficiency in Buildings.", Algorithms. 2023; 16(10):482. https://doi.org/10.3390/a16100482
  • M. T. Siddique, P. Koukaras, D. Ioannidis, C. Tjortjis, "A Methodology Integrating the Quantitative Assessment of Energy Efficient Operation and Occupant Needs into the Smart Readiness Indicator.", Energies. 2023; 16(19):7007. https://doi.org/10.3390/en16197007
  • A. Mystakidis, N. Tsalikidis, P. Koukaras, C. Kontoulis, P. A. Gkaidatzis, D. Ioannidis, C. Tjortjis, D. Tzovaras, "Power Load Forecasting: A Time-series Multi-step ahead and Multi-model analysis.", Proc. IEEE 58th Int’l Universities Power Engineering Conf. (UPEC 23), 2023.
  • N. Tsalikidis, A. Mystakidis, C. Tjortjis, P. Koukaras, D. Ioannidis, "Energy load forecasting: one-step ahead hybrid model utilizing ensembling.", Computing (2023). https://doi.org/10.1007/s00607-023-01217-2
  • P. Koukaras, S. Krinidis, D. Ioannidis, C. Tjortjis, D. Tzovaras, "Big Data and Analytics in the Deep Renovation Life Cycle.", In: Lynn, T., Rosati, P., Kassem, M., Krinidis, S., Kennedy, J. (eds) Disrupting Buildings. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32309-6_5
Επικοινωνία
Κος Παρασκευάς Κουκάρας
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: p.koukaras@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/koukarasparaskevas

Μετάβαση στο περιεχόμενο