Δρ. Κωνσταντίνος Κουκάρας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Βιολογία (1997)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία (1999)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Παρακολούθηση (2004)

Συμβουλευτική και Τεχνική υποστήριξη επιχείρησεων υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων αγροδιατροφής. Μακροχρόνια εμπειρία (πάνω από 20 χρόνια) στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων στην ανάλυση δεδομένων και ρίσκου στον κλάδο της αγροδιατροφής, με συμμετοχή σε πάνω από 22 σχετικά έργα.

Επικοινωνία
Δρ. Κωνσταντίνος Κουκάρας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +302311257532
Email: kkoukaras@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο