Κος Κυριάκος Κορίτσογλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2020)
Ο Κυριάκος Κορίτσογλου έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2002. Το 2020 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας" του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Από το 2002 έχει συμμετάσχει σε αρκετά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με κύριο αντικείμενο της ανάπτυξη λογισμικού και επιπλέον έχει εργαστεί για 12 έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 400 ερευνητικά προγράμματα. Από τον Οκτώβριο του 2019, εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο παράρτημα Ιωαννίνων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • G. Tatsis, K. Koritsoglou, I. Fudos, E. Karvounis, K. Votis, D. Tzovaras, "Design and implementation of obstacle detection system for powered wheelchairs.", In *2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)* (pp. 1-4). IEEE. (2022, September). https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9932958
  • C. Georgiadis, E. Karvounis, K. Koritsoglou, K. Votis, D. Tzovaras, D. Dimopoulos, D. Varvarousis, A. Ploumis, "A remote rehabilitation training system using Virtual Reality", 2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/SEEDA-CECNSM53056.2021.9566227.
  • E. Karvounis, S. Polymeni, M. Tsipouras, K. Koritsoglou, D. Tzovaras, "Smart Beds and Bedding Surfaces for Personalized Patient Care: A Review.", In *2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)* (pp.1-8). IEEE. (2021, September). https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9566276
Επικοινωνία
Κος Κυριάκος Κορίτσογλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: kkoritsoglou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο