Κα Θεοδώρα Κοντοδίνα

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Δ.Π.Θ., (2016)
  • MSc στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων, Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας, Δ.Π.Ε., (2018)
Η Κοντοδίνα Θεοδώρα είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) από τον Απρίλιο του 2016. Τον Μάιο του 2018 έλαβε το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων, με ειδίκευση στον τομέα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακού προγράμματος, διεκπεραίωσε τη διπλωματική εργασία με θέμα: “Digital fabrication of patient specific 3D- printed medical models”. Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό προϊόντων, τρισδιάστατη σχεδίαση, αντίστροφη μηχανική και ταχεία πρωτοτυποποίηση. Από τον Δεκέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (9)

  • D. Katsatos, D. Alexiou, T. Kontodina, I. Chatzikonstantinou, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Comparative Study of Surface 3D Reconstruction Methods Applied in Construction Sites.", 2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2023), Copenhagen, Denmark, Oct. 2023.
  • E. M. Pechlivani, A. K. Kampouris, L. Melidis, K. Katakalos, T. Kontodina, D. Tzovaras, A. A. Konstantinidis, "3D Printed Inconel mechanical response related to Volumetric Energy Density", Materials Today: Proceedings, 2023, ISSN 2214-7853. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.06.438.
  • V. Papadopoulou, T. Kontodina, E. M. Pechlivani, A. Asimakopoulou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "3D Printed Smart Luminous Artifacts.", In: Correia Vasco, J.O., et al. Progress in Digital and Physical Manufacturing. ProDPM 2021. Springer Tracts in Additive Manufacturing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33890-8_31.
  • N. Kladovasilakis, T. Kontodina, K. Tsongas, E. M. Pechlivani, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "The Mechanical Performance of Additive Manufactured Silica Lattice Structures.", In: Correia Vasco, J.O., et al. Progress in Digital and Physical Manufacturing. ProDPM 2021. Springer Tracts in Additive Manufacturing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33890-8_23.
  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, A. Boumpakis, T. Kontodina, K. Tsongas, D. Tzetzis, I. Kostavelis, P. Givissis, D. Tzovaras, "Development of biodegradable customized tibial scaffold with advanced architected materials utilizing additive manufacturing", . Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2023, 141, 105796. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2023.105796 .
Επικοινωνία
Κα Θεοδώρα Κοντοδίνα
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: kontodinazoli@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο