Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Διευθυντής ΙΠΤΗΛ, Ερευνητής Α'

  • Beng. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (1996)
  • PhD. Κωδικοποίηση εικονοσειρών με βάση τα αντικείμενα, Α.Π.Θ. (2001)

Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης είναι Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων.

Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα 2001. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη/μηχανική μάθηση για ανάλυση πολυμέσων, πολυμεσικές οντολογίες και συλλογιστική, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές για υγεία, πολιτισμό, μέσα επικοινωνίας/δημοσιογραφία, περιβάλλον και ασφάλεια.

Η ενασχόλησή του σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει οδηγήσει στην συμμετοχή του στη συγγραφή 178 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, 560 σε συνέδρια, 59 κεφάλαια βιβλίων και 8 πατεντών. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνος σε 103 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, σε 31 από αυτά ως συντονιστής της κοινοπραξίας. Είναι συντονιστής του Έργου AI4MEDIA: A European Excellence Centre for Media, Society and Democracy για την προώθηση της έρευνας, των τεχνολογιών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι υπεύθυνος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων με πιο πρόσφατα τη διοργάνωση των IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018) και International Conference on MultiMedia Modeling (ΜΜΜ 2019), ενώ είναι Αssociate Εditor στο IEEE Transactions on Image Processing. Επίσης, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και εκλεγμένο μέλος του IEEE Image, Video and Multidimensional Signal Processing – Technical Committee (IVMSP – TC). Είναι Senior Μember της IEEE και της ACM.

Περισσότερες πληροφορίες: http://mklab.iti.gr

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (981)

  • N. Pantelidis, M. Pegia, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, K. Stavrothanasopoulos, A. Moumtzidou, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, B. Jonsson, "VERGE in VBS 2024.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024.
  • M. Pegia, B. Þór Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimodal 3D Object Retrieval.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226589
  • M. Pegia, F. A. López, A. Moumtzidou, A. Gutierrez-Torre, B. Þór Jónsson, J. Lluís Berral-García, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Time-Quality Tradeoff of MuseHash Query Processing Performance.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226935
  • G. Apostolou, M. Ntemi, S. Paraschos, I. Gialampoukidis, A. Rizzi, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Novel Framework for Quality Control in Vibration Monitoring of CNC Machining.", Sensors. 2024; 24(1):307. https://doi.org/10.3390/s24010307
  • S. Karamitziou, T. Mavropoulos, D. Ntioudis, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Deep Explainability: Spin-Geometrical Neural Meta-Structures.", In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data 2023/ 3rd Workshop on Multimodal AI (MMAI 2023), Dec. 15-18. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.16111
Επικοινωνία
Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.9

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο