Κα Άννα Κοκτσίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό "Εθνότητες και Εθνικισμός", London School of Economics, 2003
  • Πτυχίο Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002)

Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Project Manager, (2020 – 2022)
ΜΟΔ ΑΕ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας, Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανια, (2013-2020)

Επικοινωνία
Κα Άννα Κοκτσίδου
Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257734
Fax: +30 2310 474128
Email: akoktsidou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο