Κα Ελένη Κλεισιάρη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολιγιστών Δ.Π.Θ. (2023)

Η Ελένη Κλεισιάρη είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Από τον Απρίλιο του 2024 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξη (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βαθιά μάθηση και την όραση υπολογιστών, με έμφαση στην ανίχνευση πολυμέσων παραγώμενων με τεχνητή νοημοσύνη.

Επικοινωνία
Κα Ελένη Κλεισιάρη

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: elenklei@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο