Κα Αλεξάνδρα Κιζιρίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2015)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2017)

H Κιζιρίδου Αλεξάνδρα γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1992 στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε αυτήν.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το Νοέμβριο του 2015. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της ασχολήθηκε σε ερευνητικό επίπεδο με την Εκτίμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά.
Έλαβε το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα» με κατεύθυνση «Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων» από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον Απρίλιο του 2017. Τα ερευνητικά και πειραματικά της ενδιαφέροντα κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών σχετίζονταν με τη Μηχανική συμπεριφορά σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας με τη χρήση νανοσωλήνων άνθρακα και πυριτικής παιπάλης.
Από το Σεπτέμβριου του 2016 που έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός της, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και ασχολείται με Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Τακτοποίηση αυθαίρετης δόμησης, Τεχνικό/Πολεοδομικό έλεγχο (Technical Due Diligence Reports) – Σύμβουλος Έργων, Σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων/Διηρημένων Ιδιοκτησιών, Προετοιμασία – κατάθεση και διεκπεραίωση φακέλων σε Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα, Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων.

Επικοινωνία
Κα Αλεξάνδρα Κιζιρίδου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: akiziridou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο