Κος Αργύρης Κετσετσής

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Δ.Π.Θ (2019)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού Α.Π.Θ (2022)

Επιστήμονας Δεδομένων και Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης που αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες για να εξάγει σημαντικές πληροφορίες από περίπλοκα σύνολα δεδομένων. Προσφέρω την εμπειρία μου στο CERTH-ITI, όπου ειδικεύομαι στην τομή των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας. Η δουλειά μου εστιάζεται στην ανάπτυξη αξιόπιστων προβλεπτικών μοντέλων για τις χρηματοοικονομικές αγορές και στην αξιοποίηση της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) για την εξαγωγή πολύτιμης πληροφορίας από κείμενα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • A. Ketsetsis, K. Giannoutakis, G. Spanos, N. Samaras, D. Hristu-Varsakelis, D. Thomas, D. Tzovaras, "A Comparative Study of Deep Learning Techniques for Financial Indices Prediction", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pages 297-308, June 2021
  • A. Ketsetsis, C. Kourounis, G. Spanos, K. Giannoutakis, P. Pavlidis, D. Vazakidis, T. Champeris, D. Thomas, D. Tzovaras, "Deep learning techniques for stock market prediction in the European union: a systematic review", In 2020 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), pages 605-610, December 16-18, 2020, Las Vegas, USA.
Επικοινωνία
Κος Αργύρης Κετσετσής
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: argykets@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο