Κα Ελευθερία Κατσούρα

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π (2023)

Η Ελευθερία Κατσούρα είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Από τον Νοέμβριο του 2023 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και βαθιά μάθηση.

Επικοινωνία
Κα Ελευθερία Κατσούρα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: el_katsoura@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο