Κος Νικόλαος Κατσαρός

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ (2019)

Ο Νίκος Κατσαρός είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από τον Απρίλιο του 2019.
Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι οι εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα.
Από τον Ιούνιο του 2020 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • C. Kontopoulos, K. Vrakopoulos, A. Manzini, D. Ioannidis, N. Katsaros, S. Koltsios, N. Mpouzianas, V. Charalampopoulou, "Design and implementation of a novel open-source web-GIS application for a harmonized EPC documentation across Europe.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860G (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2682961
  • S. Koltsios, N. Katsaros, N. Mpouzianas, P. Klonis, G. Giannopoulos, I. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbvtė, A. Jurelionis, L. Šeduikvtė, P. Georgali, P. Fokaides, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Digital Twin application on next-generation Building Energy Performance Certification scheme.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Pafos, Cyprus, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISC255366.2022.9921821
  • S. Koltsios, N. Katsaros, P. Klonis, G. Giannopoulos, G. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbyte, D. Joannidis, D. Tzovaras, "A Digital Twin Application for Buildings Energy Performance Certification", IEEE ISC2 2022 conference.
Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Κατσαρός
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257 (799)
Email: nkatsaros@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο