Κος Ελευθέριος Κατσίκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2017)
  • MSc. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Μακεδονία (ΠΑ.ΜΑΚ.) (2020)

Ο Κατσίκης Ελευθέριος αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2017. Τον Οκτώβριο του 2020, έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων’ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Ο Ελευθέριος εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιανουάριο του 2021.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ανάλυση δεδομένων, τη Μηχανική Μάθηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • L. Alagialoglou, I. Manakos, E. Katsikis, S. Medinets, Y. Gazyetov, V. Medinets, A. Delopoulos, "Machine Learning for Identifying Emergent and Floating Aquatic Vegetation from Space: A Case Study in the Dniester Delta, Ukraine", Springer Nature Computer Science Journal, 2024, DOI: 10.1007/s42979-024-02873-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-024-02873-7
  • R. Chadoulis, M. Ruciński, E. Katsikis, P. Archicinski, S. Sala, E. Gromny, E. Wozniak, I. Manakos, A. Affek, A. Foks-Ryznar, "Phenological Metrics Derived From Sentinel-2 Data For Solidago Gigantea Mapping.", IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 16-21 July 2023, Pasadena, CA, USA, pp. 445-447. DOI: 10.1109/IGARSS52108.2023.10282732
  • I. Manakos, E. Katsikis, S. Medinets, Y. Gazyetov, L. Alagialoglou, V. Medinets, "Identification of Emergent and Floating Aquatic Vegetation Using an Unsupervised Thresholding Approach: A Case Study of the Dniester Delta in Ukraine, 9th International Conference on Geographical Information Systems Theory.", Applications and Management, 25-27 April 2023, Prague, Czech Republic. DOI: 10.5220/0012024000003473
Επικοινωνία
Κος Ελευθέριος Κατσίκης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257711
Fax: +30 2310 474128
Email: lefkats@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο