Κα Σμαρώ Κατή

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (2003)
Εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως διοικητική υπάλληλος για την υποστήριξη έργων ΕΠΕΑΕΚ από τον Οκτώβριου 2003 έως τον Μάϊο του 2005 & από τον Δεκέμβριο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2006. Εργάστηκα στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ) ως γραμματειακή υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας, παρακολούθηση πορείας προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και προγραμμάτων ΕΣΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2019. Από τον Σεπτέμβριου του 2019 εργάζομαι ως διοικητική υπάλληλος στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Επικοινωνία
Κα Σμαρώ Κατή
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +302311257809 (εσωτ. 809)
Fax: +30 2310 474128
Email: smarokati@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο