Κος Δημήτριος Καρανάσσος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ (2018)

Ο Καρανάσσος Δημήτρης έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2018, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανάπτυξη και επιτάχυνση του αλγορίθμου SVM στο ZedBoard ZynQ 7000».
Η εμπειρία του περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου, συλλογής δεδομένων, ασύρματης επικοινωνίας, έξυπνων αυτοματισμών καθώς επίσης και σχεδιασμό/κατασκευή πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB). Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων.
Τέλος, τα τελευταία 5 χρόνια είναι soft skills trainer με πάνω από 300 ώρες εμπειρία με θεματολογία όπως: Project Management, Team Development/Dynamics, Coaching, Strategic Planning, Personality Types και άλλα.
Ο Δημήτρης εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Οκτώβριο του 2018.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • D. Karanassos, C. Kyfonidis, G. Angelis, A. Emvoliadis, T. I. Theodorou, A. Zamichos, A. Drosou, D. Tzovaras, "SocioBee: A next-gen SC platform for citizens’ engagement to air pollution measuring.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 2023.
  • E. A. Ordenana, S. Garcia-Torres, C. Kyfonidis, D. Karanassos, E. Kopsacheilis, C. Tsita, D. Casado-Mansilla, A. Emvoliadis, G. Angelis, D. Lopez-de-Ipina, M. P. Beldarrain, A. Drosou, D. Tzovaras, "Engagement & accessibility tools for pro-environmental action on Air Quality - The SocioBee paradigm.", Univ Access Inf (2023).
  • M. Skoumperdis, N. Vakakis, M. Diamantaki, C. Medentzidis, D. Karanassos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Novel Self-learning Cybersecurity System for Smart Grids.", In: Haes Alhelou, H., Hatziargyriou, N., Dong, Z.Y. (eds) Power Systems Cybersecurity. Power Systems. Springer, Cham. (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20360-2_14
Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Καρανάσσος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: dkaranassos@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/dkaranassos

Μετάβαση στο περιεχόμενο