Κος Δημήτριος Καπέτας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ (2023)

Διπλωματική: Εξαγωγή τοπικών χαρακτηριστικών από εικόνες με την χρήση Βαθιών Νευρωνικών Δικτύων για ανάκτηση εικόνας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • F. Rizou, R. Kougkolos, D. Kapetas, C. Georgiadis, G. Patseas, I. Raptis, A. Tsakiris, E. M. Pechlivani, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Advancing Cultural Heritage Preservation through monument 3D reconstruction and multi-platform interaction-based applications.", 28th international scientific and professional Conference Information Technology 2024, 21 -24 February 2024, Žabljak, Montenegro (accepted in IEEE).
Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Καπέτας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dimikape@iti.gr
Url: https://github.com/KapetasDim

Μετάβαση στο περιεχόμενο