Κος Άγγελος Κανλής

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2021)

O Αγγελος Κανλής απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Α.Π.Θ το Δεκέμβριο του 2021.
Από τον Ιούλιο του 2022, εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της τεχνητής μάθησης, της επεξεργασίας εικόνας και της υπολογιστικής όρασης.

Επικοινωνία
Κος Άγγελος Κανλής
Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164
Email: a.kanlis@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/angelos-kanlis/

Μετάβαση στο περιεχόμενο