Κος Νικόλαος Καμαδάνης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2023)

Ο Νικόλαος Καμαδάνης από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών τοπικών δικτύων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, κατανεμημένα περιβάλλοντα πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, συστήματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και εφαρμογές πολυμέσων.

Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Καμαδάνης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 131)
Fax: +30 2310 464164
Email: kamadan@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο