Κα Μαρία Καλτσά

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. (2006)
  • Μεταπτυχιακό Γλωσσολογίας University of Cambridge (2007)
  • Διδακτορικό Ψυχογλωσσολογίας Α.Π.Θ. (2012)

Η Μαρία Καλτσά είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας. Το 2007 απόκτησε το Μεταπτυχιακό της τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, με χρηματοδότηση του Cambridge European Trust 2006-2007 και το 2012 απέκτησε το Διδακτορικό της από το ΑΠΘ με χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (Αρ. Έργου: 86348). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012-2014) καθώς και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2011-2015). Το 2016, έλαβε την Υποτροφία Αριστείας – Βραβείο Αριστείας & Καινοτομίας Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη μελέτη «Γλώσσα και Επίκτητες Γλωσσικές Διαταραχές: Το Νοητικό Λεξικό σε ομιλητές της Ελληνικής Τυπικά Αναπτυγμένους και με Νόσο Αλτσχάιμερ» και έχει εργαστεί στην αξιολόγηση των γνωστικών και γλωσσικών λειτουργιών σε πρόωρα παιδιά με τη μέθοδο ανίχνευσης της οφθαλμοκίνησης με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε πρόωρα παιδιά (ΑΠΘ | Διάρκεια Έργου: 2019-2022). Επιπλέον, η Μαρία Καλτσά έλαβε υποτροφία ως μεταδιδάκτορας του ΙΚΥ για την μελέτη του νοητικού λεξικό σε δίγλωσσους πληθυσμούς (2019-2021) και ήταν η Επιστημονική Υπέυθυνη του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Γλωσσικές Όψεις της Άνοιας: η διερεύνηση της λεξικής, συντακτικής και κειμενικής πολυπλοκότητας στις αφηγήσεις ελληνόφωνων ομιλητών με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και νόσο του Αλτσχάιμερ» (Έργο DemLENS) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την περίοδο 2020-2024 (Αρ. Έργου: 98109). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην (μη)τυπική γλωσσική ανάπτυξη, στη γλωσσική επεξεργασία, στη γλωσσική συρρίκνωση, καθώς και στην άνοια.

Επικοινωνία
Κα Μαρία Καλτσά

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: mkaltsa@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο