Κος Αλέξανδρος Καλπαζίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2023)

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονιικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο ενδιαφέροντος το Computer Vision.

Επικοινωνία
Κος Αλέξανδρος Καλπαζίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: akalpazidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο