Κος Γεώργιος Καλπάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2003)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με Eιδίκευση στα "Συστήματα Υπολογιστών", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2006)

Ο Γιώργος Καλπάκης εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) ως βοηθός έρευνας από το 2014.

Έχει εργαστεί ως επιστημονικό προσωπικό με κύριο αντικείμενο τον προγραματισμό/ανάπτυξη ιστοχώρων σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2006-2015) και στο Πανεπιστήμιο του Southampton (2010-2011). Παράλληλα, από το 2009 έως σήμερα έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής μαθημάτων πληροφορικής σε διάφορα Α.Τ.Ε.Ι. (Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης), Βρετανικά Κολέγια (NYC, AMC, Mediterranean College) και Ι.Ε.Κ. που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Τζιόλα (2009-2014).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ανάλυση της εξέλιξης του Ιστού (Web) με τη βοήθεια θεωρίας γράφων, τη μελέτη εργαλείων ανίχνευσης του Ιστού (Web Crawlers) και την Ανάκτηση Πληροφοριών πολυμεσικού χαρακτήρα στον Ιστό.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (19)

  • S. Bianchi, M. Mancuso, C. Paternoster, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, D. Kozhuharova, B. Jaeger, "Artificial Intelligence to counter Cyber-Terrorism.",In Proceedings International Conference on Cybersecurity and Cybercrime,  5-7 December 2023, Vol. 10.
  • G. Begkas, P. Giannakeris, K. Ioannidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Automatic Visual Recognition of Unexploded Ordnances Using Supervised Deep Learning.", In Proceedings of the 2022 International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27-30, 2022, pp. 286-294, DOI: https://doi.org/10.1145/3512527.3531383
  • N. Bastas, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A comparative study of clustering methods using word embeddings.", In Proceedings of the 2019 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2019), Oulu, Finland, 24-26 November 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/9108898
  • A. Katmada, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "An extensible framework for interactive real-time visualizations of large-scale heterogeneous multimedia information from online sources", In Proceedings of the International Conference on Multimedia Modeling (MMM2020), Special Session on “Multimedia Analytics: Perspectives, Tools and Applications”, Daejeon, Korea, 5-8 January 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37734-2_35
  • P. Mitzias, E. Kontopoulos, J. Staite, T. Day, G. Kalpakis, T. Tsikrika, H. Gibson, S. Vrochidis, B. Akhgar, I. Kompatsiaris, "Deploying Semantic Web Technologies for Information Fusion of Terrorism related Content and Threat Detection on the Web.",Proceedings of the Security Analytics and Cyber Threat Intelligence on the Web (SACTI 2019) workshop, in conjunction with the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019), Thessaloniki, Greece, 14-17 October 2019. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3358695.3360896
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Καλπάκης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257807
Fax: +30 2310 474128
Email: kalpakis@iti.gr
Url: http://gr.linkedin.com/pub/george-kalpakis/54/9a7/459

Μετάβαση στο περιεχόμενο