Κος Χρήστος Καλογερόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2006)
  • MSc. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Αγρονομικών Σπουδών - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM-MAICh) (2009)
  • MSc. στο Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις, Α.Π.Θ. (2018)
Ο Χρήστος Καλογερόπουλος αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. Συνέχισε τις σπουδές του με την ολοκλήρωση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Το 2009 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη ‘Διαχείριση Περιβάλλοντος’ από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Αγρονομικών Σπουδών - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Το 2018 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα του ‘Κτηματολογίου’ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση γαλλικών. Εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Μάιο του 2020. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση.
Επικοινωνία
Κος Χρήστος Καλογερόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257711
Fax: +30 2310 474128
Email: ckaloger@iti.gr
Url: http://eos.iti.gr/team.php

Μετάβαση στο περιεχόμενο