Κα Καλλιόπη Κουγιουμτζή

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν.Μακεδονίας (2006)
  • Μεταπτυχιακό Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Παν.Μακεδονίας (2009)

Λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες,σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, functional σύμβουλος SAP, project leader σε έργα SAP και εγκατάστασης MyData σε SAP ERP, Business Process Management, υποστήριξη εταιρείας του ομίλου σε θέματα βέλτιστων πρακτικών στο λογιστήριο, LIDL HELLAS & SIA OE(2010-2022)
Υπηρεσίες χρημ/κού συμβούλου, προϋπολογισμοί, ανάλυση αριθμοδεικτών – Financial Business Systems (2009)
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα, υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών και φορολογικών δηλώσεων COSMOS Consulting (2008-2009)
Υπηρεσίες προσωπικής εργασίας λογιστικής και λογιστικού ελέγχου, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΙΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ (2007)
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα PRIVATE CONSULTING SA(2007)

Επικοινωνία
Κα Καλλιόπη Κουγιουμτζή
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: kkougi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο