Κος Ευστράτιος Κακαλέτσης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ.(2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (Ψηφιακά Μέσα) Α.Π.Θ. (2014)

Ο Ευστράτιος Κακαλέτσης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2010) και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Πληροφορική (2014) (Ψηφιακά Μέσα) από το Τμήμα Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τα γραφικά υπολογιστών, την υπολογιστική όραση και την μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία
Κος Ευστράτιος Κακαλέτσης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: ekakalets@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο