Κος Ιωάννης Καζδαρίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010)
Ο Ιωάννης Καζδαρίδης έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων από την Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. το 2010 και είναι μεταπτυχιακός  φοιτητής στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη μελέτη πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης, στη διαχείριση και οργάνωση πειραματικών διατάξεων ασυρμάτων δικτύων (testbeds) καθώς και στην υλοποίηση αλγορίθμων πολλαπλής πρόσβασης σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού.
Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Καζδαρίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: ikazda@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο