Κα Θάλεια Διαμαντοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2022)

Η Διαμαντοπούλου Θάλεια αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2022 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Από τον Νοέμβριο του 2022 εργάζεται ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών
υπολογιστικής όρασης βασισμένων σε μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία
Κα Θάλεια Διαμαντοπούλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: thadiama@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο