Κα Κασσιανή Ζαφειρούλη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ (2017)

Η Κασσιανή Ζαφειρούλη έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μαχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θασσαλονίκης (Α.Π.Θ) τον Ιούλιο του 2017. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μηχανική μάθηση, την υπολογιστική όραση και την ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Από τον Ιανουάριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • E. Kafali, K. Zafirouli, K. Karageorgos, T. Semertzidis, P. Daras, "Cyber-physical Adversarial Attacks and Countermeasures for Deep Learning Vision Systems on Critical Infrastructures", Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security: Securing Critical Infrastructures in Air Transport, Water, Gas, Healthcare, Finance and Industry, edited by J. Soldatos, I. Praca, A. Jovanovic, Boston-Delft: now publishers, 2021. DOI: https://dx.doi.org/10.1561/9781680838237
Επικοινωνία
Κα Κασσιανή Ζαφειρούλη
Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)
Fax: +30 2310 464164
Email: cassie.za@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο