Κος Αλέξανδρος Ζαμίχος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικoύ Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Π.Θ (2015)
Ο Ζαμίχος Αλέξανδρος είναι απόφοιτος του τμήματος των Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2015). Από το Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία λογισμικού, εξόρυξη δεδομένων, μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα καθώς και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (9)

  • D. Karanassos, C. Kyfonidis, G. Angelis, A. Emvoliadis, T. I. Theodorou, A. Zamichos, A. Drosou, D. Tzovaras, "SocioBee: A next-gen SC platform for citizens’ engagement to air pollution measuring.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 2023.
  • A. Zamichos, M. Tsourma, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "User Profile-aware Daily Activity Prediction.", 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Rhodes (Rodos), Greece, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/DSP58604.2023.10167947
  • G. F. Angelis, A. Domi, A. Zamichos, M. Tsourma, I. Manakos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Comparative Study on Vision Transformers in Remote Sensing Building Extraction.", In Proc. of the 18th Int. Joint Conference on Computer Vision, Imaging & Computer Graphics Theory & Applications (VISIGRAPP2023), Vol. 3: IVAPP, pp. 222-229, 2023. DOI: 10.5220/0011787800003417
  • M. Tsourma, A. Zamichos, E. Efthymiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "An AI-enabled framework for real-time generation of News articles based on big EO data for disasters’ reporting", . Future Internet 13, no. 6:161, 2021, https://doi.org/10.3390/fi13060161
  • G. Angelis, A. Domi, A. Zamichos, M. Tsourma, A. Drosou, D. Tzovaras, "On The Exploration of Vision Transformers in Remote Sensing Building Extraction.", In 2022 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM) (pp. 208-215). 2022, December. IEEE, doi: 10.1109/ISM55400.2022.00046
Επικοινωνία
Κος Αλέξανδρος Ζαμίχος
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257955
Fax: +30 2310 474128
Email: zamihos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο