Δρ. Στυλιανός Ζήκος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2005)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες, τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ (2007)
  • Διδακτορικό δίπλωμα, Προσομοίωση και ανάλυση της απόδοσης μεθόδων ανάθεσης εργασιών σε υπολογιστικά πλέγματα, τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2011)
Ο Στυλιανός Ζήκος εργάζεται από τον Φεβρουάριο 2014 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας σε υπολογιστικά συστήματα, και εφαρμογές μηχανικής μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (20)

  • G. Skaltsis, S. Zikos, E. Makri, C. Timplalexis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Exploiting the Flexibility Value of Virtual Power Plants through Market Participation in Smart Energy Communities.", In Virtual Power Plant Solution for Future Smart Energy Communities (pp. 55-78). CRC Press. (2023).
  • C. Timplalexis, G. Angelis, S. Zikos, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A comprehensive review on industrial demand response strategies and applications", Chapter at “Industrial Demand Response: Methods, best practices, case studies, and applications” book, IET Digital Library, ISBN: 9781839535611, June 2022.
  • A. Tsolakis, A. Bintoudi, L. Zyglakis, S. Zikos, C. Timplalexis, N. Bezas, K. Kitsikoudis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Design and Real-Life Deployment of a Smart Nanogrid: A Greek Case Study", In 2020 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 2020), Georgetown, Penang, Malaysia, 7-8 December, IEEE DOI: 10.1109/PECon48942.2020.9314396
  • S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275
  • M. Tsourma, S. Zikos, G. Albanis, K. Apostolakis, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, "Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0",to International Journal of Serious Games, Volume 6, Issue 2, ISSN: 2384-8766, , June 2019 http://dx.doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.273
Επικοινωνία
Δρ. Στυλιανός Ζήκος
Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257779
Fax: +30 2310 474128
Email: szikos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο