Κα Ευτυχία Τσώνη

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη, Α.Π.Θ (2023)
  • Δίπλωμα Επιστήμης Υπολογιστών, Ε.Α.Π (2019)

Δίπλωμα επιστήμης υπολογιστών με μεταπτυχιακό στην εφαρμογή της υπολογιστικής νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα και δημοσίευση στο IEEE (2020) 46ο συνέδριο Euromicro για τη μηχανική λογισμικού και τις προηγμένες εφαρμογές (SEAA), σχετικά με τη μηχανική απαιτήσεων χρησιμοποιώντας μεθόδους διαισθητικά ασαφών συνόλων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (δεξιότητες και εργαλεία):
– Ανάλυση δεδομένων (Data warehouse, MySQL, Tableau, PowerBI, Python Spark για μεγάλα σύνολα δεδομένων)
– Καθηγήτρια πληροφορικής (Μαθήματα: βάσεις δεδομένων – προγραμματισμός SQL, προγραμματισμός C, Python)
– Μηχανικός λογισμικού / μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Βιβλιοθήκες Python για βαθιά μάθηση και μηχανική μάθηση, μεθοδολογίες agile, εργαλεία για βελτιστοποίηση υπερπαραμέτρων)

Επικοινωνία
Κα Ευτυχία Τσώνη
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: etsoni@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/tsonie/

Μετάβαση στο περιεχόμενο