Κα Ευανθία Μελισσαργά

Διοικητικό Προσωπικό

  • Φιλοσοφικό Παιδαγωγικό Α.Π.Θ

Η Μελισσαργά Εύα έλαβε το Πτυχίο του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού με κατεύθυνση Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2018.
Από τον Δεκέμβριο 2022 εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία
Κα Ευανθία Μελισσαργά
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257741 (εσωτ. 741)
Fax: +30 2310 474128
Email: evamel@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο