Κα Δέσποινα Βάγια Ευαγγελινού

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχ. Η/Υ Α.Π.Θ. (2011)
Η Ευαγγελινού Δέσποινα-Βάγια (Μπέτυ) έχει λάβει το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα (H2020, FP7, Interreg, CEF, ΕΣΠΑ, ΓΓΕΤ) ως Project Manager και/η Technical Consultant, με κυριο αντικείμενο την τεχνική και οικονομική διαχείριση των έργων, τη συγγραφη προτάσεων καθώς και συμβουλευτική στους τομείς της Ασφάλειας και των ΤΠΕ, με εμπειρία σε Business Analysis και Quality Control των ΙΤ εφαρμογών. Η διπλωματική της εργασία σε 3D reconstruction, οδήγησε την έρευνά της επίσης στον τομέα του 3D modeling και visualization καθώς και στο κομμάτι του gamification. Έχει δουλέψει ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" για 7 χρόνια και στη συνέχεια στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως PMO Manager. Σήμερα αποασχολείται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Επικοινωνία
Κα Δέσποινα Βάγια Ευαγγελινού
Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 142)
Fax: +30 2310 464164
Email: b.evangelinou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο