Κος Ευάγγελος Σταθόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιατρικής Πληροφορικής (2017)

Ο υποφαινόμενος είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τα ψηφιακά μέσα (2013). Εν συνεχεία, απέκτησε διετούς φοίτησης μεταπτυχιακό δίπλωμα με υποτροφία διδάκτρων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017). Ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και από τον Απρίλιο του 2018 εντάχθηκε σε διάφορα ερευνητικά έργα ως ερευνητικός συνεργάτης και μηχανικός λογισμικού. Ως μηχανικός λογισμικού ειδικεύεται κυρίως στο backend με πεδία εφαρμογής: τους γνωσιακούς γράφους, τις τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και την ανάκτηση πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (12)

  • E.A. Stathopoulos, A.I. Karageorgiadis, A. Kokkalas, S. Diplaris, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Query Expansion Benchmark on Social Media Information Retrieval: Which Methodology Performs Best and Aligns with Semantics?", Computers. 2023; 12(6):119. https://doi.org/10.3390/computers12060119
  • E. Stathopoulos, A. Vassiliades, S. Diplaris, S. Vrochidis, N. Bassiliades, I. Kompatsiaris, "The MindSpaces Knowledge Graph: Applied Logic and Semantics on Indoor and Urban Adaptive Design.", In ICAART 2023), 22-24 Feb 2023, Lisbon, Portugal, Vol. 3, pp. 334-341.
  • A. Kokkalas, A. Patenidis, E. Stathopoulos, E. Mitsopoulou, S. Diplaris, K. Papadopoulos, S. Vrochidis, K. Votis, D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, "e-Tracer: a Smart, Personalized and Immersive Digital Tourist Software System.", In Proceedings of The 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), 28-30 November 2022, Online.
  • E. Stathopoulos, A. Karageorgiadis, A. Kokkalas, S. Diplaris, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Social Media and Web Sensing with Semantic Integration on the Refugee Crisis.", In IEEE 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP), 3-4 November 2022, Online. DOI: 10.1109/SMAP56125.2022.9942201
  • E. Stathopoulos, A. Shvets, R. Carlini, S. Diplaris, S. Vrochidis, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Social Media and Web Sensing on Interior and Urban Design.", IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 30 June - 3 July 2022, Rhodes, Greece. DOI: 10.1109/ISCC55528.2022.9912803
Επικοινωνία
Κος Ευάγγελος Σταθόπουλος
Γραφείο Β.17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: estathop@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/evanstath/

Μετάβαση στο περιεχόμενο