Κα Φωτεινή Δουγαλή

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2018)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2020)

Η Δουγαλή Φωτεινή αποφοίτησε το 2018 από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2020 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Αύγουστο του 2022 εργάζεται ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση, τεχνητή όραση και βαθιά μάθηση.

Επικοινωνία
Κα Φωτεινή Δουγαλή
Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164
Email: fdoug@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο