Δρ. Σωτήρης Διπλάρης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ (2010)
  • Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης (2001)

Ο Σωτήρης Διπλάρης απέκτησε το Διδακτορικό του από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ το 2010. Είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ, έχοντας συμμετάσχει ως τεχνικός συντονιστής σε μια πλειάδα Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων που σχετίζονται με ανάλυση πολυμεσικών δεδομένων και δεδομένων κοινωνικών δικτύων, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη, ευφυή συστήματα εξαγωγής γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό, βιοϊατρική πληροφορική, και σημασιολογική γνώση σε πολυμέσα.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, ανάκτηση και αναπαράσταση γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς των πολυμέσων, της τέχνης και του πολιτισμού.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (45)

  • M. Pegia, B. Þór Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimodal 3D Object Retrieval.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226589
  • V. R. Xefteris, M. Dominguez, J. Grivolla, A. Tsanousa, F. Zaffanela, Μ. Monego, S. Symeonidis, S. Diplaris, L. Wanner, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Multimodal Late Fusion Framework for Physiological Sensor and Audio-Signal-Based Stress Detection: An Experimental Study and Public Dataset.", Electronics, vol. 12, no. 23, p. 4871, Dec. 2023. DOI: 10.3390/electronics12234871
  • E.A. Stathopoulos, A.I. Karageorgiadis, A. Kokkalas, S. Diplaris, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Query Expansion Benchmark on Social Media Information Retrieval: Which Methodology Performs Best and Aligns with Semantics?", Computers. 2023; 12(6):119. https://doi.org/10.3390/computers12060119
  • S. Symeonidis, S. Samaras, C. Stentoumis, A. Plaum, M. Paccelli, J. Grivolla, Y. Shekhawat, M. Ferri, S. Diplaris, S. Vrochidis, "An Extended Reality system for situation awareness in flood management and media production planning.", Electronics,2023, 12(12), 2569; https://doi.org/10.3390/electronics12122569
  • G. Loupas, T. Pistola, S. Diplaris, C. Stentoumis, K. Ioannidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Automatic transcription of Greek folk dance videos to labanotation based on autoencoders.", In 25th International Conference on Human-Computer Interaction, 2023.
Επικοινωνία
Δρ. Σωτήρης Διπλάρης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257778
Fax: +30 2310 474128
Email: diplaris@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο