Κος Ιωάννης Διλμπέρης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικού Α.Π.Θ. (2022)
  • Μεταπτυχιακό Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Π.Θ (2024)

Μαθηματικός με μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπότροφος του προγράμματος “Seeds for the future” της εταιρείας Huawei για το έτος 2023.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα καλύπτουν αλγορίθμους επιβλεπόμενης μάθησης και εφαρμογές αυτών, αλλά και μεθοδολογίες βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Στις πρόσφατες ερευνητικές μου δραστηριότητες συγκαταλέγονται η επίλυση διαφορικών εξισώσεων πολλών μεταβλητών με χρήση νευρωνικών δικτύων (Physic’s Informed Neural Networks), η ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων για την κατανόηση και παραγωγή ανθρώπινης γλώσσας (μοντέλα NLP) κ.α.

Εργάζομαι στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) από τον Φεβρουάριο του 2024 με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης – μηχανικής όρασης για την αναγνώριση, την ερμηνεία και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ανθρώπων που εργάζονται κοντά σε ρομπότ.

Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Διλμπέρης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dilmperis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο