Κα Εμμανουέλα Δημητριάδου - Πανίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2022)

Η Εμμανουέλα Δημητριάδου Πανίδου έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον Απρίλιο του 2022. Από τον Οκτώβριο του 2022 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, τη βαθιά μάθηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Επικοινωνία
Κα Εμμανουέλα Δημητριάδου - Πανίδου
Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464 160
Fax: +30 2310 464164
Email: emmadimi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο