Κος Βασίλειος Δημητριάδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2020)
Ο Βασίλειος Δημητριάδης αποφόιτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2020. Από τον Δεκέμβριο του 2021 εργάζεται ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη λογισμικού, οι εφαρμογές πολυμέσων, οι βάσεις δεδομένων καθώς και η μηχανική μάθηση.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • A. Gounaridou, E. Pantraki, V. Dimitriadis, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Semi-Automated Visual Quality Control Inspection During Construction or Renovation of Railways Using Deep Learning Techniques and Augmented Reality Visualization.", 23rd International Conference on Construction Applications of Virtual Reality (CONVR2023), 13-16 November 2023, Florence, Italy, 2023 (accepted).
  • V. Dimitriadis, A. Chytas, M. Grammatikopoulou, G. Nikolaidis, J. Pliatsika, M. Zachariadou, S. Nikolopoulos, P. Natsiavas, "Use of Real-World Data to Support Adverse Drug Reactions Prevention During ePrescription.", Stud Health Technol Inform. 2023 Jun 29;305:226-229. PMID: 37387003. doi: 10.3233/SHTI230469
  • A. Chytas, V. Dimitriadis, G. Giannios, M. Grammatikopoulou, G. Nikolaidis, J. Pliatsika, M. Zachariadou, H. Karanikas, I. Kompatsiaris, S. Nikolopoulos, P. Natsiavas, "The PrescIT Knowledge Graph: Supporting ePrescription to Prevent Adverse Drug Reactions. Stud Health Technol Inform.", 2023 May 18;302:551-555. PMID: 37203746. doi: 10.3233/SHTI230203
Επικοινωνία
Κος Βασίλειος Δημητριάδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dimvasdim@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο