Κα Ασημίνα Δημαρά

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής Ε.Α.Π. (2017)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Έξυπνα υπολογιστικά συστήματα», Π.Α.(2022)
  • ΥΔ. Εργαστήριο έξυπνων συστημάτων - Π.Α (2022)

Η Δημαρά Ασημίνα έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π, τον Ιούλιο του 2017. Το 2022 έλαβε το μεταπτυχιακό της στην έρευνα από το Π.Α στα «Έξυπνα υπολογιστικά συστήματα». Από το 2022, είναι ΥΔ του Εργαστήριου έξυπνων συστημάτων του Π.Α. Από τον Αύγουστο του 2018, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ΙοΤ δίκτυα, έξυπνα σπίτια, διαχείριση ενέργειας, τεχνητή και υπολογιστική νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα και πρόβλεψη χρονοσειρών.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (44)

  • A. Dimara, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building Performance Simulation.", Disrupting Buildings: Digitalisation and the Transformation of Deep Renovation. Palgrave Surveys with Numeric Business & Enabling Technologies. Palgrave Marmillan. Cham: Springer International Publishing, 2023. 53-67. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32309-6_4
  • M. Andrijauskiene, D. Ioannidis, D. Dumciuviene, A. Dimara, N. Bezas, A. Papaioannou, S. Krinidis, "European Union Innovation Efficiency Assessment Based on Data Envelopment Analysis.", Economies. 2023; 11(6):163. https://doi.org/10.3390/economies11060163
  • C. Tzouvaras, A. Dimara, A. Papaioannou, C. N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, K. Arvanitis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Novel Dynamic Approach for Determining Real-Time Interior Visual Comfort Exploiting Machine Learning Techniques.", Applied Sciences. 2023; 13(12):6975. https://doi.org/10.3390/app13126975
  • C. Tzouvaras, A. Dimara, A. Papaioannou, K. Karatzia, C. N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, K. I. Arvanitis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Guide to Visual Comfort: An Overview of Indices and Its Applications.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 183-194). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_14
  • G. Tzitziou, A. Dimara, A. Papaioannou, C. Tzouvaras, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Realtime Multi-factor Dynamic Thermal Comfort Estimation for Indoor Environments.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 219-230). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_17
Επικοινωνία
Κα Ασημίνα Δημαρά
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: adimara@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο