Κος Δημήτριος Τζιλόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑ.ΜΑΚ (2019)

Απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑ.ΜΑΚ (06/09/2019).

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Τζιλόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dimtzilop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο