Κος Δημήτριος Μανωλάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2021)
  • Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2023)

Ο Δημήτριος Μανωλάκης έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας τον Σεπτέβρη του 2021. Τον Σεπτέβρη του 2023 θα λάβει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην την Ανάλυση Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Από τον Σεπτέβριο του 2022 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροϕορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαϕέροντα εστιάζονται στις περιοχές της υπολογιστικής όρασης, της μηχανικής και της βαθιάς μάθησης.

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Μανωλάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: manolakisd@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο