Κος Δημήτριος Βαλσάμης

Βοηθός Έρευνας

  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Τεχνητή Νοημοσύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Παράδοση Διπλωματικής)

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ολοκλήρωσα της προπτυχιακές μου σπουδές τον Ιούλιο του 2020. Έπειτα εκτέλεσα την στρατιωτική μου θητεία, ανήκα στο σώμα έρευνας και πληροφορικής όπου εκτελούσα χρέη ερευνητή – προγραμματιστη.
Εν συνεχεία, άρχισα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2021 και στην παρούσα φάση βρίσκομαι στο τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώνοντας την διπλωματική μου εργασία. Κατέχω C2 στα Αγγλικά καθώς επίσης μαθαίνω και Γαλλικά.

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Βαλσάμης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dvalsamis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο