Κος Περικλής Δήμου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2018)

Είμαι Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.

Στο ρόλο μου ως GIS Analyst σε διάφορες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύτηκα στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), όπου αξιοποίησα τις ικανότητές μου στην ανάλυση χωρικών δεδομένων. Επιπλέον, έχω εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, εστιάζοντας κυρίως στο σχεδιασμό χαρτών και συστημάτων πλοήγησης σε συνεργασία με δήμους και περιφέρειες.

Επικοινωνία
Κος Περικλής Δήμου
Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.01

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: pdimou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο